Zákaznický servis

Pondělí - čtvrtek: 07:30 - 17:00 hod.

Pátek: 07:30 - 14:00

+49 8251 90 485 0

Kontakt

Zásady ochrany osobních údajů

1. Odpovědná organizace

CELO Befestigungssysteme GmbH. jsou společnosti skupiny CELO (dále GC), se sídlem Industriestraße 6, 86551 Aichach (Německo); jako správce webu https://www.celofixings.cz je to organizace odpovědná za nakládání s osobními údaji uživatelů, kteří přistupují na weby GC (vy). Aby byla zajištěna shoda s aktuální legislativou na ochranu údajů, GC zavedla technická a organizační bezpečnostní opatření. V souladu s platnou legislativou jsou níže uvedeny informace o rozsahu a účelu shromažďování, zpracování a použití údajů shromážděných GC.

2. Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace týkající se jakékoli identifikované nebo identifikovatelné osoby. Tento typ informací může zahrnovat například vaše jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Pomocí souborů cookie (rozšířená část, 1) lze shromažďovat různé druhy informací, i když to nesouvisí s vaší identitou, např. jaké používáte webové stránky, které by mohly být rovněž považovány za osobní údaje, pokud by byly přiděleny uživateli a individualizovány a sestaveny, uloženy a vyhodnoceny. Za osobní údaje se nepovažují souhrnné informace, tj. ty, které jsou seskupeny do velkých, nepersonalizovatelných celků, shrnuty, sestavovány a vyhodnocovány.

3. Sběr a distribuce údajů o prohlížení

Na web můžete přistupovat, aniž byste odhalili svou identitu.

Pokud se zaregistrujete v jedné z našich privátní zón (zákaznických oblastí), přihlásíte se k odběru novinek, vyplníte formulář nebo objednáte produkt v privátní zóně, požádáme vás o vaše jméno a další osobní údaje.

Osobní údaje, které nám poskytnete, bude GC používat a zpracovávat pro účely uvedené pro každý případ zvlášť, tj. pro správu uživatelských vztahů, zpracování dotazů a zasílání obchodních informací o našich službách a produktech.

4. Procházení získaných dat

Když vstoupíte na webovou stránku GC, webový prohlížeč je nakonfigurován tak, aby automaticky zasílal následující data ("data záznamu") na náš webový server, který je ukládá do souborů záznamů:

• Datum přístupu
• Čas přístupu
• URL webové stránky
• Soubor obnoven
• Objem odeslaných dat
• Typ a verze prohlížeče
• Operační systém
• IP adresa
• Název domény poskytovatele internetových služeb

Toto jsou pouze informace, které neumožňují vaši identifikaci. Tyto informace jsou nezbytné pro technické účely, aby bylo možné správně dodávat vámi požadovaný obsah a jejich sestavení je nezbytné pro používání webových stránek. Získaná data jsou analyzována výhradně pro statistické účely, abychom zlepšili naši webovou stránku a její základní technologii.

5. Uživatelské profily, které používají pseudonymy

Soubory cookie a sledovací pixely používáme ke shromažďování údajů o používání Informační služby (a bulletinů) pro účely reklamy a průzkumu trhu a k přizpůsobení Informační služby GC potřebám uživatelů. Kompilace těchto údajů o používání a vytvoření profilu použití se provádí anonymně pomocí ID souborů cookie.

Tyto profily vytváříme a uchováváme výhradně pro anonymní použití a nekombinujeme je s žádnými jinými informacemi, jako je vaše e-mailová adresa, které by mohly prozradit vaši identitu.

K zachycení uživatelských dat za účelem vytvoření uživatelských profilů používáme službu Google Analytics, kterou poskytuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Údaje jsou zpracovávány ve Spojených státech amerických, v zemi mimo oblast působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu takové údaje (DO L. 281 str. 31). Informace o používání webu GC budou přeneseny na server Google, kde budou analyzovány a vráceny nám ve formě souhrnných dat ukazujících trendy v obecném používání webu.

Využíváme další službu poskytovanou společností Google Inc., remarketing. Když navštívíte naše webové stránky nebo použijete naše online služby a budete mít zájem o to, co nabízíme, budete přesměrováni prostřednictvím cílených reklam na stránky v síti Google Members Network. Reklamy se vkládají pomocí cookies. Pomocí textových souborů je možné analyzovat chování uživatelů při návštěvě stránky a využít toho k nabízení cílených doporučení produktů a reklam na základě osobních zájmů. Pokud si nepřejete dostávat reklamu na základě vašich osobních zájmů, můžete za tímto účelem vypnout používání souborů cookie v Googlu zasláním e-mailu na adresu info@celofixings.com

6. Přenos dat externím třetím stranám

Informační služba GC spolupracuje s různými poskytovateli služeb. Jako strany odpovědné za zpracování údajů mají tito poskytovatelé služeb povinnost jednat v souladu s našimi přísnými pokyny při zpracování údajů a podle španělského zákona o ochraně údajů nevyžadují souhlas uživatele se zpracováním jejich údajů.

Dále jste informováni, že vaše údaje mohou být předávány mezi společnostmi, které patří do GC, a souhlasíte s uvedeným přenosem souhlasem s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

7. Registrace v zákaznické zóně

Když se zaregistrujete k používání našich personalizovaných služeb, shromažďujeme určité osobní údaje. Během procesu registrace např. pro přístup k vašemu zákaznickému účtu vás můžeme požádat o tyto informace:


Povinné údaje:
• Oslovení
• Celé jméno
• Celá adresa
• Telefonní číslo
• Emailová adresa
• Heslo

Volitelné údaje:
• Telefonní číslo
• Datum narození
• Souhlas se zasíláním reklamy.

Pokud jste registrováni, máte přístup k obsahu a službám, které nabízíme, pouze registrovaným uživatelům. Registrovaní uživatelé mají také možnost kdykoli upravit nebo smazat údaje, které uvedli při registraci. Můžeme také poskytnout úplné podrobnosti o osobních údajích, které jsme o vás v minulosti shromáždili. Pokud o to požádáte, opravíme nebo vymažeme informace, které o vás máme, pokud neexistují zákonné lhůty pro jejich uchování. Chcete-li nás v této věci kontaktovat, použijte prosím kontaktní informace uvedené na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

8. Zpravodaj

Když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, údaje, které nám poskytnete, budou použity pouze k tomuto účelu.


Aby registrace vstoupila v platnost, potřebujeme vaše jméno a platnou e-mailovou adresu. Pro ověření, že aplikace pochází od skutečného vlastníka e-mailové adresy, používáme metodu „double opt-in“. K tomu musíme zaznamenat objednávku newsletteru, odeslat potvrzovací e-mail a obdržet v něm požadovanou odpověď. Údaje slouží pouze k zasílání newsletteru a nebudou poskytnuty žádné třetí straně.


Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a s jejich následným využitím pro zasílání bulletinů lze kdykoli odvolat. Odkaz k tomuto účelu najdete v každém bulletinu. Můžete se také kdykoli odhlásit u GC nebo nám zaslat svůj požadavek pomocí kontaktních možností uvedených na konci tohoto dokumentu.

9. Kontaktní formulář

Když nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, údaje, které nám poskytnete, budou uloženy a použity ke zpracování vašeho požadavku a pro případné následné dotazy.

Vyplněním kontaktního formuláře budete požádáni, abyste přijali zásady ochrany osobních údajů, které opravňují společnost GC k použití e-mailové adresy k odpovědi a přihlášení k odběru našeho newsletteru.

10. Údaje o nezletilých

Nezletilí nám nesmí zasílat osobní údaje bez souhlasu svých rodičů nebo opatrovníků.

11. Uživatelská práva

Máte právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, GC zpracovává či nikoli. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jakož i právo požadovat opravu nepřesných údajů nebo případně požádat o jejich vymazání, když, mimo jiné, údaje již nejsou potřebné pro účely, které byly shromážděny. Za určitých okolností nás můžete požádat, abychom omezili zpracování vašich údajů, v takovém případě budou uchovávány pouze pro účely uplatnění nebo obhajoby nároků. Za určitých okolností az důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů. GC přestane zpracovávat údaje, s výjimkou závažných oprávněných důvodů nebo uplatnění nebo obhajoby případných nároků. V rámci práva na přenositelnost máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném formátu pro běžné použití a mechanické čtení a předat je jiné odpovědné osobě.

Žadatel může uplatnit svá práva zasláním příslušné žádosti na adresu info@celofixings.com.

Pokud se domníváte, že vaše práva nebyla dostatečně ošetřena, máte právo podat stížnost u španělského úřadu pro ochranu údajů.

12.  Žádost o odstranění

Na základě nedávného rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (ESD) mohou uživatelé našich webových stránek a služeb, kteří jsou obyvateli EU, požadovat, aby se po vyhledávání jména uživatele na webu nezobrazovaly určité výsledky.

Pokud byste chtěli požádat o odstranění výsledku vyhledávání vygenerovaného pomocí vašeho jména jako vyhledávacího výrazu a zákony vaší jurisdikce vyžadují, abychom této žádosti vyhověli, zašlete prosím svou žádost písemně na adresu uvedenou v části 11. Pomozte nám z rychlejším zpracováním Vaší žádosti zasláním  žádosti v angličtině. Vaše žádost by měla obsahovat všechny informace související s Vaší žádostí, mimo jiné včetně: (i) vaše jméno, e-mail a poštovní adresu; (ii) URL (tj. „webová adresa“) každého odkazu, jehož odstranění požadujete; (iii) stručné vysvětlení, proč si myslíte, že by takové výsledky měly být odstraněny; a (iv) vysvětlení, proč se obsah odkazu, který chcete odstranit, týká vás.

Abychom zabránili podvodným žádostem o odstranění, přiložte prosím také čitelnou kopii dokumentu, který ověřuje vaši totožnost. Nemusíte předkládat státem vydaný dokument; postačí účet za energie nebo podobný dokument. Můžete také zakrýt části dokumentu, jako jsou identifikační čísla, pokud Vás dokument i nadále jasně identifikuje. Pokud žádáte o odstranění výsledků vyhledávání, které obsahují vaše fotografie, ujistěte se, že identifikační dokument obsahuje vaši fotografii. Pokud žádost podáváte jménem jiné osoby, uveďte prosím svůj vztah k této osobě a doložte své oprávnění takovou žádost podat. Všechny žádosti o odstranění budou zkontrolovány právním týmem GC a týmem pro dodržování předpisů,  vyhrazujeme si právo, v souladu s platnými zákony, přijmout nebo odmítnout jakékoli požadavky nebo se ohledně nich dále dotazovat.

13. EU-US Privacy Shield Framework and Swiss-US Privacy Shield Framework

Společnost GC, která provozuje stránku celofixings.com, je v souladu s EU-US Privacy Shield Framework a Swiss-U.S. Privacy Shield stanovený Ministerstvem obchodu USA ohledně shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů z Evropské unie a Švýcarska do Spojených států. Společnost GC potvrdila ministerstvu obchodu, že dodržuje zásady štítu na ochranu soukromí. Pokud dojde k jakémukoli rozporu mezi podmínkami v těchto zásadách ochrany osobních údajů a zásadami štítu na ochranu soukromí, platí zásady štítu na ochranu soukromí. Chcete-li se dozvědět více o programu Privacy Shield a zobrazit stránku certifikace GC, navštivte prosím https://www.privacyshield.gov/

V souladu s principy štítu EU-US a Swiss-US Privacy Shield se GC zavazuje řešit stížnosti na vaše soukromí a GC shromažďování nebo používání vašich osobních údajů. Jednotlivci z Evropské unie nebo Švýcarska s dotazy nebo stížnostmi týkajícími se těchto zásad ochrany osobních údajů by nás měli nejprve kontaktovat na adrese uvedené v části 11.

Společnost GC se dále zavázala předat nevyřešené stížnosti na ochranu soukromí týkající se stránek nebo mobilních aplikací podle zásad štítu EU-US a Swiss-US Privacy Shield nezávislému mechanismu řešení sporů, BBB EU PRIVACY SHIELD, neziskovému poskytovateli alternativního řešení sporů se sídlem v ve Spojených státech a provozuje je Council of Better Business Bureaus. Pokud neobdržíte včasné potvrzení vaší stížnosti nebo pokud vaši stížnost uspokojivě nevyřešíme, navštivte webovou stránku BBB EU PRIVACY SHIELD na adrese www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/. více informací a podat stížnost.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud vaše stížnost nebude vyřešena prostřednictvím kanálů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, za omezených okolností může být před panelem Privacy Shield k dispozici závazná možnost rozhodčího řízení.

GC podléhá vyšetřovacím a donucovacím pravomocem Federální obchodní komise (FTC).

14. Doba uchování

Poskytnuté osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání vztahu s vámi, a jakmile vztah skončí, zůstanou blokovány po zákonem stanovenou dobu, než budou zničeny.

Vydáno:09.11.2023